top of page

Samenwerking

De Maartenshof, Linne en Proteion: een sterk team

 

De Maartenshof Linne en Proteion werken samen in een strategisch partnerschap. We bundelen onze krachten en benutten elkaars sterkten. Zo realiseren we samen deze hoogwaardige, kleinschalige woon- en zorgvoorziening In Linne, dichtbij de mensen en aansluitend op hun unieke wensen en behoeften. De Maartenshof draagt ondernemerschap en vernieuwingskracht bij, Proteion voegt kennis, expertise en ondersteuning toe. Samen staan we garant voor professionele, hoogwaardige zorg- en dienstverlening en verenigen we het beste van twee werelden.

 

Met De Maartenshof werkt Proteion onder meer samen op het gebied van zorginkoop, klantcontact, kwaliteits- en ict-systemen, hr, huisvesting en concerninkoop.

De Maartenshof heeft een strategisch partnerschap met Proteion.

Huisartsen

Om de gewenste en noodzakelijke zorg te bieden werken we nauw samen met andere zorgverleners in Linne en Maasgouw zoals Fit & Fysio, de huisartsenpraktijk Linne, de apotheek e.a. voor ergotherapie, fysiotherapie, podotherapie, logopedie en psychologie.

Dagopvang

Voor dagopvang werken we nauw samen met 't klein Tegelke (tegenover Café Den Tegel in Linne) en Huis van welzijn

Uitvaartverzorging

U bent geheel vrij om bij een overlijden zelf uw uitvaartorganisatie te kiezen. Maartenshof werkt daarbij o.a. samen met Uitvaartzorg Linne en Maurice Uitvaart    (flyer).

 

bottom of page