top of page

Huisartsenpraktijk Linne

Logo-e1657739038646.jpg

Binnen de Maartenshof is uw huisarts eindverantwoordelijk voor uw zorg. Als u bij ons komt wonen, kunt u uw eigen huisarts behouden (mits deze de zorg wil bieden in Linne) of u kunt overstappen naar de Huisartsenpraktijk van Linne. Maartenshof werkt nauw samen met de doktoren van de Huisartsenpraktijk in Linne. Wekelijks brengen. de huisartsen een bezoek en wordt, daar waar nodig, een artsenvisite gehouden. De huisartsen bepalen zelf de onderlinge verdeling van de bewoners, aan voor- en achterzijde van De Maartenshof. De huisarts(en) sluit(en) tevens aan bij het jaarlijks MDO (multidisciplinair overleg), waarin ook de andere zorgverleners aansluiten om de gezondheid, zorg en welzijn van bewoners te bespreken.

bottom of page