top of page

Fit & Fysio Linne

Fit & Fysio Linne

Indien gewenst, kunt u gebruik maken van fysiotherapie. Door het ouder worden of door een bepaalde ziekte of aandoening kan de beweeglijkheid achteruitgaan. De fysiotherapeut geeft begeleiding bij de lichamelijke activiteiten die de bewoner zelf (nog) kan uitvoeren. Het gaat daarbij ook om vermindering van chronische klachten, pijn en stijfheid. De fysiotherapeut probeert samen met de bewoner de bewegingsmogelijkheden en de lichamelijke conditie zo goed mogelijk te houden of te verbeteren. Het voornaamste doel hierbij is dat de bewoner zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren en mobiel blijft. Dit kan individueel, of in groepjes in zowel De Maartenshof zelf, de beweegtuin of te Fit & Fysio op de Nieuwe Markt in Linne plaatsvinden.

bottom of page