top of page

De Maartenshof, aandacht, passie, gezelligheid, activiteiten, zorg en verzorging

Over ons

 

Ons team biedt welzijn, vermaak, zorg en verzorging conform de  Wet Langdurige Zorg op basis van op Volledig Pakket Thuis,  WLZ indicaties  4 t/m 6, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)  dat wil zeggen is qua samenstelling all round, voor het bieden van:

  • intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (indicatie 4),

  • beschermd wonen met intensieve dementie zorg (indicatie 5),

  • verzorging en verpleging van lichamelijk of chronisch zieken: een ziekte die lang duurt, steeds terugkomt of niet meer over gaat en intensieve verzorging en verpleging nodig hebben (indicatie 6),

  • Indicaties 7, 8,9 uitsluitend in overleg,

  • Palliatieve Terminale zorg(aanvullende indicatie, voorheen indicatie 10)

 

Dit doen we met passie en plezier met een gemotiveerd en gekwalificeerd team van management, verzorgers en vrijwilligers. We zijn trots op ons zorghuis. Eindelijk een plek in Linne om te kunnen blijven wonen, in  moeilijkere perioden en ook in de laatste levensjaren.

bottom of page