top of page

Aanmelden wachtlijst

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor wonen met zorg in De Maartenshof Linne. De totale behoefte aan wonen met zorg in Linne is wellicht groter dan de woningen die De Maartenshof kan invullen. Middels deze aanmelding wordt u op de wachtlijst geplaatst. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en met Proteion gedeeld en NIET aan derden ter beschikking gesteld. Proteion is onze strategische partner, het delen van uw informatie met Proteion is noodzakelijk om geplaatst te kunnen worden in De Maartenshof Linne.  Zo gauw wij uw aanmelding hebben ontvangen maken wij een afspraak om uw zorgbehoeften met u te bespreken. (Vergeet niet bij het CIZ uw zorgindicatie aan te vragen, het regelen ervan vergt enige tijd).

bottom of page