top of page

Zorg in de aanleunwoningen

 

thuiszorg en 24uurszorg 

 

 

 

Vanaf april 2021 bieden we tevens thuiszorg in de 'aanleunwoningen' gelegen aan het Maartenshof plein in Linne. Zo gauw er een woning vrijkomt, zullen we samen met Wonen Limburg op zoek gaan naar een
bewoner of echtpaar waarbij behoefte is aan intensieve zorg en de bewoner(s) een CIZ indicatie 4 of

heeft/hebben.

 

Natuurlijk wordt in goed overleg bepaald of op verantwoorde wijze veilig en zelfstandig kan worden gewoond. In de aanleunwoning zijn we niet 24x7 thuis aanwezig, maar wel 24x7 met alarmering bereikbaar, om zorg te komen bieden. Mocht de zorg op den duur in de aanleunwoning niet meer kunnen, om welke reden dan ook, dan is eventuele plaatsing in het Zorghuis De Maartenshof Linne mogelijk (mits een kamer vrij is). Ook het proces van instroom en doorstroom zullen we nauwlettend en zorgvuldig monitoren en coördineren.

De komende periode komt meer informatie over wonen met zorg in de aanleunwoningen aan de Maartenshof Linne, beschikbaar. Nu al interesse in een aanleunwoning? Meldt u dan aan via het aanmeld formulier.

Weer een stap in de richting van ons motto "In Linne, voor Linne, door Linne".

cb9c28c6-1833-45bb-b10c-5932172aab3c.jpg
bottom of page