Zorg thuis / thuis zorg

 

Wonen met zorg 

In 2021 gaan we tevens thuiszorg bieden, we starten met de 'aanleunwoningen' gelegen aan De Maartenshof Linne. Zo gauw er een woning vrijkomt, zullen we samen met Wonen Limburg op zoek
gaan naar een bewoner of echtpaar waarbij behoefte is aan intensieve zorg en de bewoner(s) een CIZ 

indicatie 4 of hoger heeft/hebben.

 

Natuurlijk wordt in goed overleg bepaald of op verantwoorde wijze veilig en zelfstandig kan worden gewoond. In de thuiszorg situatie zijn we niet 24x7 thuis aanwezig, maar wel 24x7 met alarmering bereikbaar, om zorg te komen bieden. Mocht de zorg op den duur in de thuissituatie niet meer kunnen, om welke reden dan ook, dan is eventuele plaatsing in het Zorghuis De Maartenshof Linne mogelijk (mits een kamer vrij is). Ook het proces van instroom en doorstroom zullen we nauwlettend en zorgvuldig monitoren en coördineren.

De komende periode komt meer informatie over thuiswonen in de aanleunwoningen aan De Maartenshof Linne, beschikbaar. Nu al interesse in een woning, meldt u dan aan via het aanmeld formulier en geef duidelijk aan dat u interesse in een aanleunwoning heeft (type dit in de opmerking).

© 2015 by De Maartenshof Linne (Zorghuis Linne BV)

Bezoektijden, dagelijks van: 1030-1200, 1500-1700, 1900-2100 uur.