Zorg thuis / thuiszorg

 

thuiszorg en dagbesteding 

 

 

 

Vanaf april 2021 bieden we tevens thuiszorg.  We starten met de 'aanleunwoningen' gelegen aan het Maartenshof plein in Linne. Zo gauw er een woning vrijkomt, zullen we samen met Wonen Limburg op zoek
gaan naar een bewoner of echtpaar waarbij behoefte is aan intensieve zorg en de bewoner(s) een CIZ 

indicatie 4 of hoger heeft/hebben.

 

Natuurlijk wordt in goed overleg bepaald of op verantwoorde wijze veilig en zelfstandig kan worden gewoond. In de thuiszorg situatie zijn we niet 24x7 thuis aanwezig, maar wel 24x7 met alarmering bereikbaar, om zorg te komen bieden. Mocht de zorg op den duur in de thuissituatie niet meer kunnen, om welke reden dan ook, dan is eventuele plaatsing in het Zorghuis De Maartenshof Linne mogelijk (mits een kamer vrij is). Ook het proces van instroom en doorstroom zullen we nauwlettend en zorgvuldig monitoren en coördineren.

De komende periode komt meer informatie over thuiswonen in de aanleunwoningen aan de Maartenshof Linne, beschikbaar. Nu al interesse in een aanleunwoning? Meldt u dan aan via het aanmeld formulier.

De daarop volgende stappen zullen zijn dat we thuiszorg in Linne gaan bieden voor mensen met een pgb, vzw, mpt, vpt wlz indicatie e.a. Ook met dagbesteding in Linne maken we een begin. De thuiszorg en dagbesteding gaan we bieden onder de naam Maartenshof Thuiszorg Linne.  Interesse in thuiszorg of dagbesteding? Meldt u dan aan via het aanmeld formulier

 

Weer een stap in de richting van ons motto "In Linne, voor Linne, door Linne".