Hageman begeleiding

Hageman_begeleiding.png

Inge Hageman is binnen de Maartenshof Linne aangesteld als client- en medewerker- vertrouwenspersoon.

Mochten er zaken spelen met medewerkers, collega's en/of clienten en je komt er met de medewerker, client of leidinggevende niet uit, dan kun je je richten tot de vertrouwenspersoon. Het proces is beschreven in de bijgevoegde folder "Klachten procedure De Maartenshof Linne".

Inge is bereikbaar op haar mobiele nummer 06-10567591 of via e-mail: info@hagemanbegeleiding.nl