top of page

VACATURE: Activiteitenbegeleider/ster

Naast teams voor zorg, maaltijden en schoonmaak heeft De Maartenshof Linne haar eigen activiteiten / welzijn team, waarin een vacature is ontstaan. 

Maartenshof beschikt over 14 kamers en 14 appartementen en 2 grote woonkamers, daarnaast bieden we thuiszorg bij bewoners aan het Maartenshof plein. Onze cliënten zijn oudere mensen met somatische - of psychogeriatrische (PG, dementie) aandoeningen. We zien een toename in dementerende cliënten.

 

Het welzijn team bestaat uit activiteitenbegeleiders (waarvan 1 vacature), woonbegeleiders, vrijwilligers en zorgmedewerkers. Deze vormen activiteitencommissies, stellen een activiteitenplan op voor een jaar c.q. week en zorgen voor een prettig en plezierig verblijf van onze bewoners door het bieden van individuele en/of groepsbezigheden. Het zijn de activiteitenbegeleiders die verantwoordelijk zijn voor het opstellen, het uitvoeren van  en coördineren van de activiteiten en aansturen en coördineren van de leden en werkzaamheden in het welzijn team.

Welzijnsactiviteiten kunnen heel diverse zijn, van klein tot groot, van individueel tot groep, alleen met onze bewoners of samen met familie en verenigingen in Linne, van aardappelschillen, krantlezen, spelletjes doen op de Beleef TV, kaarten, etc.  tot het organiseren van een kerstmiddag, vastelaovendjbal, bezoek aan een tuincentrum of museum, etc. dit alles in het licht van onze visie en missie : ‘Waardig oud worden in je eigen omgeving’.

Leidinggevende

 • Ontvangt hiërarchisch leiding en functionele richtlijnen van Directeur Wonen zorg en Welzijn, oftewel Suzan van Daal.

 

Werkterrein

 • in Linne ! 

 • In De Maartenshof en/of, in de aanleunwoningen In de Maartenshof Linne:

 

Kern van de functie en verantwoordelijkheden

 •     Het uitvoeren van en ondersteunen bij activiteiten om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van cliënten. 

 

Hoofdtaken en activiteiten

 • Informeren en aansturen vrijwilligers en bijhouden dossiers van vrijwilligers: o.a. reglement, onkostendeclaraties, overeenkomst, NAW gegevens in PerfectView;

 • Opstellen jaarplanning / maand weekplanning activiteiten toegesneden op de behoeften van de client(en);

 • Afstemmen / overleg van plannen en werkzaamheden met de leidinggevende;

 • Informeren bewoners, familie en leden van het welzijn team en overige collega's ten aanzien van activiteiten;

 • Afstemmen, regelen, coördineren  aansturen, evalueren & bijstellen van de werkzaamheden en benodigde materialen en deelnemers voor activiteiten: dat kunnen eveneens externe personen of organisaties, verenigingen zijn naast de familie, bewoners, vrijwilligers en collega's;

 • Rapporteert deelname en bevindingen van bewoners in het Elektronisch cliënten dossier;

 • Beheer middelen

  • Zorgt voor een juist gebruik van ruimten, inventaris, apparatuur en materialen;

  • Beheert samen met de activiteitenbegeleider(s) middelen en materialen ten behoeve van activiteiten.

  • Zorgt dat middelen op de juiste plaats worden opgeborgen en ruimten na evenementen weer geschikt zijn voor ‘wonen met zorg’;

  

Functie-eisen:

 • heeft affiniteit met ouderen, somatische en of dementerende cliënten;
 • beschikt over een opleiding als activiteitenbegeleider, enige ervaring in deze functie;
 • beschikt over coördinerende, aansturende en communicatieve vaardigheden en weet deelnemers te stimuleren en motiveren;
 • heeft in zekere mate het analytisch vermogen om problemen te signaleren;
 • voert de werkzaamheden, na overleg met de leidinggevende, zelfstandig of met het team uit binnen de gegeven richtlijnen. Knelpunten worden indien mogelijk zelfstandig opgelost waarbij eventueel teruggevallen kan worden op de leidinggevende of op collega’s;
 • sociale vaardigheden als respect, geduld, tact en hulpvaardigheid zijn vereist bij het vervullen van de diverse contacten;
 • een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij de diverse contacten. Enige schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is voornamelijk van belang bij interne rapportages en externe communicatie;
 • bewegingsvaardigheid is vereist bij het uitvoeren van diverse activiteiten handelingen;
 • oplettendheid is vereist bij het observeren van zowel individuele gedragingen als het groepsproces;
 • beschikt over doorzettingsvermogen. Kan systematisch en ordelijk werken en heeft daarbij gevoeld voor hygiëne.
 • Is integer en representatief. Heeft gevoel voor het menselijk lichaam.
 • Enige ervaring met technische hulpmiddelen (iPad, beleef tv, geluidsinstallatie) en kantoor applicaties : Outlook, Word, Excel, PerfectView;

 

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden:

 • De functie is ingeschaald in de salarisschaal FWG35 van de CAO VVT, thans een maximum bruto salaris bij een 36 urige werkweek van €2845,21 
 • Bovenop het reguliere salaris ontvang je:
 • 8% vakantiegeld;
 • een structurele eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • indien van toepassing een onregelmatigheidstoeslag;

 • overige arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO VVT;

 • deelname aan het Pensioenfonds: PFZW;

 • evt. kortingen bij de collectieve ziektekostenverzekering;

 

Bijzonderheden:

 • arbeidscontract 18-24 uur
 • Uren in overleg, eveneens in weekenden en avonden
 • Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd: 12 maanden, waarna te verlengen voor 12 maanden of voor onbepaalde tijd;

 • De functie vereist een goede Verklaring Omtrent Gedrag;​

Interesse?

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@zorghuislinne.nl of neem hier contact met ons op ofbel met Suzan van Daal, directeur wonen, zorg en welzijn: 06-81616649

bottom of page