Herdenkingsdienst

Op zondag 29 november hebben we in de Maartenshof Linne, onze overleden bewoners en dierbare naasten herdacht. 

Bewoners, vrijwilligers en collega's hebben samen met gedichten, zang, kaarten en foto's een mooie dienst verzorgd. De herdenkingssteentjes zijn bijgeplaatst op onze herdenkingsplaats. Ten gevolge van de corona-maatregelen helaas zonder familie. Familie kan met in achtneming van de coronamaatregelen de herdenkingsplaats bezoeken.

Klanttevredenheid 2020

Alhoewel het aantal respondenten ten opzichte van 2019 behoorlijk minder was, mogen we terugzien en trots zijn op een mooi resultaat: 8,4 bij somatiek (de bewoners aan de voorzijde van ons pand) en een 7.7 bij PG (de bewoners aan de achterzijde van ons pand).

 

Dank aan iedereen die de toetsing heeft ingevuld. 

Prezo Kwaliteitstoets  in de Zorg 2020

Super trots zijn we.....

Behaalde prestaties

De Maartenshof heeft 3 van de 3 prestatie(s) behaald. Hiermee voldoet De Maartenshof aan het wegingskader van PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap 2017 (01/07/17, versie 1).

 

Advies

De voorzitter verklaart namens het auditteam dat op basis van de genomen steekproef met voldoende diepgang is getoetst. Daarom adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om het PREZO VV&T gouden keurmerk in de zorg voor Maartenshof te continueren.

Schilderen met Marij

Onze ramen mochten het weer ontgelden. Onze Marij schilderde samen met onze bewoners mooie herfsttaferelen op de ramen. De woonkamers en gangen werden opgefleurd met herfsttinten. On-ontdekte talenten komen zo boven ... 

11-11 Sint Maarten

Geheel conform de covid-19 richtlijnen heeft De Maartenshof de opening van het Vastelaovendj Sezoen 2020-2021 en Sint Maarten gevierd. Met de Colboysvlag en de Kwekkertevlag in de top, hebben de kinderen hun Sint Maarten knutselwerken getoond. De ouders bleven netjes op gepaste afstand buiten. Het was reeks van bezoekers en uiteindelijk een druk bezochte en geslaagde avond. 

© 2015 by De Maartenshof Linne (Zorghuis Linne BV)