Aanmelden thuiszorg en dagbesteding

Via dit formulier kunt u zich aanmelden of interesse tonen voor thuiszorg of dagbesteding van Maartenshof Thuiszorg Linne. Hiermee gaan wij in april 2021 van start. We verwachten dat dit zijn vlucht zal nemen in Linne, dus heeft u interesse meldt u snel aan. Dat geeft ons ook een beeld van de behoefte en het daarbij benodigde personeel. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en met Proteion gedeeld en NIET aan derden ter beschikking gesteld. Proteion is onze strategische partner, het delen van uw informatie met Proteion is noodzakelijk voor de dienstverlening van Maartenshof Thuiszorg Linne.  Zo gauw wij uw aanmelding hebben ontvangen maken wij een afspraak om uw (zorg)behoeften met u te bespreken. (Vergeet niet bij het CIZ of de gemeente uw zorgindicatie aan te vragen, het regelen ervan vergt enige tijd).